Vật phẩm quảng cáo là gì? Vật phẩm quảng cáo là những sản phẩm hữu ích và / hoặc có tính biểu tượng được sử dụng biểu tượng, là quà
Quà tặng kèm không còn đơn giản chỉ là tặng kèm một món quà liên quan tới sản phẩm chính nữa. Các chuyên viên marketing đã thực sự thay đổi
Năm 2016, xu hướng các chiến dịch kết hợp thực tế ảo dần được hình thành và phát triển mạnh mẽ. Nhờ sự ảnh hưởng và kết quả của các
Thời buổi kinh tế thị trường phát triển, nhu cầu hợp tác và quảng bá thương hiệu ngày càng tăng lên. Việc các doanh nghiệp tặng quà nhau nhằm mục